Nieuws2017-12-09T12:39:20+02:00

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

donderdag 1 augustus 2019|Categories: Formeel recht|

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest. De